Hawa Tercipta di saat Adam Tidur

Hawa Tercipta di saat Adam Tidur

Hawa Tercipta di saat Adam Tidur - Setelah Allah SWT. menciptakan bumi, langit, dan malaikat, Allah berkehendak untuk menciptakan makhluk lain yang nantinya akan dipercaya menghuni, mengisi, serta memelihara bumi tempat tinggalnya. Saat Allah mengumumkan para malaikat akan kehendak-Nya untuk menciptakan manusia, mereka khawatir makhluk tersebut nantinya akan membangkang terhadap ketentuan-Nya dan melakukan kerusakan di muka bumi. Berkatalah para malaikat kepada Allah: “Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" (Q.S. Al-Baqarah [2]:30) ”
Hawa Tercipta di saat Adam Tidur

Allah kemudian berfirman untuk menghilangkan keraguan para malaikat-Nya:
“ Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. Al-Baqarah [2]:30) ”

Penciptaan Adam dari tanah liat dan lumpur hitam. Lalu diciptakanlah Adam oleh Allah dari segumpal tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang dibentuk sedemikian rupa. Setelah disempurnakan bentuknya, maka ditiupkanlah roh ke dalamnya sehingga ia dapat bergerak dan menjadi manusia yang sempurna.

Adam tinggal di surga & penciptaan Hawa. Adam diberi kesempatan oleh Allah untuk tinggal di surga dulu sebelum diturukan ke Bumi. Allah menciptakan seorang pasangan untuk mendampinginya. Adam memberinya nama, Hawa. Menurut cerita para ulama, Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam sebelah kiri sewaktu beliau masih tidur sehingga saat beliau terjaga, Hawa sudah berada di sampingnya. Allah berfirman kepada Adam:

“Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu syurga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." (Q.S. Al-Baqarah [2]:35)

Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Hadits Nabi yang mengatakan, bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk kiri Adam.

"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya dan berpesan baiklah pada para perempuan, sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Jika engkau  terburu-buru meluruskannnya,  maka engkau akan mematahkannya. Tapi jika  kau biarkan ia akan tetap  bengkok. Maka sekali lagi, berwasiatlah kebaikan pada perempuan." (H.R. Bukhâri)

Sesungguhnya Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk bengkok yang tugasnya adalah melindungi Qalbu (jantung, hati nurani). Tugas Hawa adalah menjaga qalbu. 

Hawa terciptaa saat Adam tertidur. Diceritakan bahwa, di saat Adam tidur di dalam surga, Allah dengan kekuasaannya menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuk bagian kiri Nabi Adam. Tatkala Adam bangun dari tidurnya, Ia tersentak karena di sisinya ada seorang wanita. Dalam diri Nabi Adam tumbuh rasa cinta dan ia hendak memegangnya, tetapi para malaikat segera mencegahnya, seraya berkata: ”Jangan kau lakukan sebelum kau memberinya mahar (maskawin)." Nabi Adam bertanya: "Apa maharnya?" para malaikat menjwab: "Bershalawat pada Nabi Muhammad sebanyak 3 kali, riwayat lain 17 kali." (Lihat, Tafsir al-Shawi, Dar al-Ihya' al-Kutub, Juz I, hal. 22.)

Dikatakan bahawa seorang lelaki jika kesakitan, maka dia akan membenci. Sebaliknya wanita saat dia kesakitan, maka semakin bertambah sayang dan cintanya. Seandainya Hawa diciptakan dari Adam ‘alaihissalam saat Adam terjaga, pastilah Adam akan merasakan sakit keluarnya Hawa dari sulbinya, hingga dia akan membenci Hawa. Akan tetapi Hawa diciptakan dari Adam saat dia tertidur, agar Adam tidak merasakan sakit dan tidak membenci Hawa.

Inilah informasi yang dapat kami sampaikan mengenai "Hawa Tercipta di saat Adam Tidur". Baca juga artikel berikut "Wanita Dunia Lebih Utama dari Bidadari Surga"

Tidak ada komentar

Centang kotak "Beri tahu saya" agar mendapatkan notifikasi melalui email ketika ada yang membalas komentar kamu